K.V.K.K. Ugulamalı Eğitimi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Kişisel Veri İşleme Envanterlerini, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) girmesi için tanınan süre 31 Aralık 2019 tarihinde son bulmaktadır.

Adana Ticaret Odası olarak üyelerimizin bu sisteme geçiş yapmasına yardımcı olmak amacıyla, 13 Aralık 2019 Cuma günü 09.30-17.00 saatleri arasında Odamızda, firmaların kişisel verilerin korunması bağlamında almaları gereken idari ve teknik tedbirlerin gerçek hayat örnekleri ile ortaya koyulacağı, yaptırımlara maruz kalınmaması için yapılması gerekenleri ve uyumun sağlanması bakımından karşılanması gereken asgari yükümlülüklerin anlatılacağı “KVKK Uyumluluk Operasyonları ve VERBİS: 5N1K” başlıklı 1 günlük uygulamalı eğitim düzenlenecektir.

Eğitimde ayrıca, uyumun sağlanması sonrası sürdürebilirlik ve hesap verilebilirlik için yerine getirilmesi gerekenlerden de bahsedilecektir. Eğitimde, yaşanmış örnekler ve uygulamalarla, birebir VERBİS sistem girişlerinin nasıl yapılacağı hakkında yol gösteren anlatımlarda bulunulacaktır.

Programı ve online kayıt formu bağlantısı aşağıda yer alan eğitime katılmak isteyen üyelerimizin, online kayıt formunu en geç 10 Aralık 2019 Salı günü mesai bitimine kadar doldurmaları gerekmektedir. Katılım kontenjanla sınırlı olup; başvuru sırası dikkate alınacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Tarih : 13 Aralık 2019 – Cuma

Saat  : 09.30 – 17.00

Yer    : Adana Ticaret Odası Toplantı Salonu

Kimler Katılmalı: KVKK hem gerçek kişileri hem de tüm şirketleri direkt ya da dolaylı şekilde ilgilendiren bir düzenleme olduğu için eğitim tüm üyelerimizin katılımına açıktır.

Bunun yanında eğitime öncelikli olarak firmalarda KVKK süreçlerini yürütmesi gereken ve devamlılığını sağlamakla yükümlü olacak birim yöneticileri ya da yönetim pozisyonunda çalışanların katılımı önerilmektedir.

KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

PROGRAM

09.00 – 09.30      Kayıt ve İkram

09.30 – 12.30      I. Bölüm – Bugün İtibarıyla KVKK

1. Hangi Noktadayız?

2. Kanundaki Temel Kavramlar ve Günlük Hayat Örnekleri (kişisel veri, veri sorumlusu, veri işleyen, irtibat kişisi vs.)

3. En Doğru Bilinen Yanlışlar

4. Tüm Ayrıntılarıyla Aydınlatma ve Açık Rıza Alma Yükümlülüğü, İstisnalar, Açık Kapılar, Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni Hazırlanması

5. Şirketiniz KVKK Kapsamında Hangi Noktada?

6. Departmanlar Düzeyinde Kişisel Veri Faaliyet İncelemesi ve Önemli Değerlendirmeler (İnsan Kaynakları, İdari İşler, Satın Alma, Satış Pazarlama, Yönetici Asistanı gibi şirketlerin stratejik birimlerinin temas ettiği veriler ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirmesi bakımından yapılması gerekenler.)

7. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Karar İncelemeleri (İstatistiki ve Örnekli)

8. Teknik ve İdari Tedbirler (veri sorumlusu-veri işleyen müşterek sorumluluk hususları, taahhütler, rücu imkanları, denetim unsurları vs.)

9. Sözleşme Süreçlerinde ve Diğer Hukuki Süreçlerde KVKK

10. Uyumluluk Raporu Örnekleri İncelemeleri

12.30 – 13.30 Öğle Arası

13.30 – 16.30 II. Bölüm – VERBİS ve Kişisel Veri İşleme Envanteri

11. VERBİS: 5N1K

12. Adım Adım VERBİS Kayıt Süreci, İrtibat Kişisi Atanması ve Değiştirilmesi

13. İrtibat Kişisi Pozisyonu Hukuki İncelemesi

14. Veri Sorumlusu Portalı Canlı İncelemesi

15. İrtibat Kişisi Portalı Canlı İncelemesi

16. Uygulamalı Envanter Bildirimi Gerçekleştirilmesi

17. Uygulamalı Kişisel Veri Envanteri Oluşturulması

18. Saklama ve İmha Politikası; Silme ve İmha Yükümlülüğü

16.30 – 17.00      Soru-Cevap ve Kapanış